Bechterew träning

På land och i vatten
Torsdagar kl.8.00

Startar den 23 jan.
pris 750 kr för hela terminen

Kontakt person Irene Dahlberg Johansson
Telefon: 0730-368702
Plats för finns för nya deltagare