Stavgång

Vi går tillsammans varje vecka och anpassar tid och plats till gruppens önskemål.

Ingen kostnad! Stavar finns till utlåning.

Kontakta Arne 070-7835294 och tala om dina synpunkter